Hallitus


Tuula Arkio

Kulttuurineuvos, kuvataiteen tohtori h.c.

Tuula Arkio on tehnyt pitkän uran suomalaisen kuvataiteen alueella. Hän työskenteli Ateneumin taidemuseon amanuenssina (1968-1984) ja apulaisintendenttinä (1984-1990). Hän oli Nykytaiteen museon (vuodesta 1998 KIASMA) ensimmäinen johtaja (1990-2001) ja Valtion taidemuseon ylijohtaja (2001-2006). Hän on toiminut yhtenä merkittävien ARS 83, ARS 95 ja ARS 2001 -näyttelyiden kuraattoreista ja toiminut lukuisissa luottamustehtävissä taiteen ja kulttuurin alueella niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Näihin tehtäviin kuuluvat mm. Ars Fennica -palkintojuryn jäsen (1991-1999); Documenta XI taiteellisen johtajan valintakomitean jäsen (1998); CIMAMin (International Committee for Museums and Collections of Modern Art) sihteeri ja taloudenhoitaja (1999-2004); Carnegie Art Award -juryn jäsen (1998-2001); juryn puheenjohtaja (2006-), Tukholma; Pro Arte Foundation, Pietari, kansainvälinen neuvoa-antava toimikunta (1996-1998) ja Board of Trustees (1999-); Generali Foundation, Wien, neuvoa-antavan toimikunnan jäsen (2004-2006); Istanbulin Modernin taiteen museo, neuvoa-antavan toimikunnan jäsen (2004-2007); Henie Onstad taidekeskuksen neuvoa-antavan toimikunnan jäsen (2006), Oslo; Artes Mundi -palkintojuryn jäsen 2008; CIMAMin ja Taideteollisen Korkeakoulun kunniajäsen, Kuvataideakatemian kunniatohtori hc.


Leevi Haapala

FT, museonjohtaja Nykytaiteen museo Kiasma

Leevi Haapala on Kiasman johtaja, kuraattori, nykytaiteen tutkija ja taiteesta kirjoittaja. Hän on työskennellyt aiemmin Taideyliopiston taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriopintojen professorina, amanuenssina Kiasmassa sekä nykytaiteen tutkijana Kuvataiteen keskusarkistossa. Väitöstutkimus Tiedostumaton nykytaiteessa (2011) taidehistorian oppiaineessa Helsingin yliopistossa käsitteli liikkuvan kuvan teoksia ja veistosinstallaatiota psykoanalyyttisestä näkökulmasta. Haapala on toiminut Taidesäätiö Pro Arten hallituksessa ja IHME-nykytaidefestivaalin työryhmän jäsenenä vuodesta 2009 lähtien. Hän on Vuoden nuori taiteilija -asiantuntijaryhmän jäsen Tampereen taidemuseossa. Hän luennoi taiteesta ja on kirjoittanut useita artikkeleita näyttelyjulkaisuihin, monografioihin ja taidelehtiin.


Hanna Johansson

FT, nykytaiteen tutkimuksen professori

Taidehistorioitsija, dosentti Hanna Johansson toimii Taideyliopiston Kuvataideakatemian nykytaiteen tutkimuksen professorina. Johansson on aikaisemmin toiminut tutkijatohtorina Kuvataideakatemiassa (2007-2009) sekä tutkijana Helsingin yliopiston taidehistorian oppiaineessa (2000-2005) ja Valtion taidemuseon Kuvataiteen keskusarkistossa (1998-1999). Johansson on opettanut taidehistoriaa ja -teoriaa useissa yliopistoissa ja taidekouluissa. Lisäksi hän on työskennellyt eri museoissa, vapaana kuraattorina ja kriitikkona. Nykytaide, sen luontoulottuvuus ja teoreettinen käsitemaailma ovat Johanssonin keskeisintä tutkimusaluetta. Hän on julkaissut laajasti suomalaisesta ja kansainvälisestä nykytaiteesta.


Marja Ramm-Schmidt

Asianajaja, varatuomari

Marja Ramm-Schmidt on asianajaja, joka on toiminut suomalaisten ja Suomessa toimivien ulkomaalaisten yritysten juridisena neuvonantajana 1980-luvulta lähtien. Hoidettuaan pitkään oikeudenkäyntejä Ramm-Schmidt keskittyy nykyään välimiestehtäviin. Hän toimiii lisäksi varallisuusoikeuteen perehtyneenä neuvonantajana. Lakiasioiden asiantuntijana hän toimii myös useiden säätiöiden puheenjohtajana tai hallituksen jäsenenä.


Timo Valjakka

Timo Valjakka on vapaa kirjoittaja, näyttelykuraattori ja kriitikko. Hän on toiminut Helsingin Sanomien vakituisena avustajana vuodesta 1985 ja lisäksi kirjoittanut moniin suomalaisiin ja kansainvälisiin taidelehtiin kuten Taide, Artforum ja ArtNews. Valjakka on toiminut pohjoismaisen taidelehti Siksin päätoimittajana (1990-94), Helsingin Taidehallin johtajana (1994-2001) ja Suomen Lontoon-instituutin johtajana (2001-2005). Hän on suunnitellut ja toteuttanut useita suomalaisen ja kansainvälisen modernin ja nykytaiteen näyttelyitä kuten Andy Warhol (1997), Christian Boltanski (1998), Anish Kapoor (2001), Art & Language (2010) ja Per Maning (2013). Vuonna 1995 hän toimi Venetsian biennaalin pohjoismaisen paviljongin kuraattorina.