IHME-tehtävät

Vuoden 2018 IHME-koulussa tehtiin animaatioita ötököiden näkökulmasta. Taiteilijat Annika, Miisa ja Eetu, Kirkkojärven koulu. Kuva: Veikko Somerpuro.

Aikaisempien vuosien tehtävistä saat vinkkejä, niiden ideoita voi soveltaa kuvataiteen opetuksessa tai esimerkiksi eri oppiaineita yhdistelevässä ilmiökeskeisessä opetuksessa. Palaute aineistoista on meille tervetullutta, lähetä palautteesi sähköpostitse: paivi.matala@ihmefestival.fi

IHME-tehtävä 2018 – 2019

Vuoden 2018 IHME-teos, Henrik Håkanssonin THE BEETLE innoitti koululaisia ötökkäaiheisten stop motion-animaatioiden tekoon keväällä 2018 järjestetyissä työpajoissa. Keväällä 2019 julkaistu tutoriaalivideo kannustaa tekemään helppoja animaatioita ötökkänäkökulmasta ja jakaamaan niitä tunnisteella #ihmeotokat. Tutoriaalivideon ovat suunnitelleet ja toteuttaneet Animaatiopöllöt -kollektiivi eli taidekasvattajat Noomi Ljungdell, Riina Näsi ja Kirsi Saarhelo.

Tietoa ja THE BEETLE -elokuva löytyy täältä.

Koululaisten työpajoissa tekemiä animaatioita löytyy täältä. 

Lisäohjeita animaatioiden parissa työskentelyyn löytyy täältä.


IHME-tehtävät 2017

Lataa ja tulosta tehtäväpaketti >

Selaa tehtäväaineistoja issuu-palvelussa>

IHME-tehtävät 2017 on opettajille ja oppilaille suunnattu aineisto, joka auttaa syventämään Theaster Gatesin ja hänen The Black Monks of Mississippi -kokoonpanonsa teoskokonaisuutta The Black Charismatic. Aineistoa voi soveltaa myös IHME–teoksen ulkopuolella. Tehtävissä on huomioitu laaja-alainen osaaminen ja aihekokonaisuudet sekä mahdollisuus oppiainerajat ylittävään temaattiseen työskentelyyn. Tehtäväaineiston on laatinut kuvataiteen lehtori, kuvataiteilija Pasi Kirkkopelto.


IHME-tehtävät 2016

Lataa ja tulosta tehtäväpaketti >

Selaa esitettä issuu-palvelussa klikkaamalla kansikuvaa.

Tehtavat-kansiIHME-tehtävät 2016 on kokonaisuus, joka auttaa oivaltamaan, mistä Kateřina Šedán Ratikkasoittajien kiertue -teoksessa ja ylipäänsä nykytaiteessa voi olla kyse. IHME-tehtävät kannustavat hyödyntämään nykytaidetta oppimisen ympäristönä. Tehtävät kasvattavat ymmärrystä taiteesta tiedon lähteenä sekä tutkimisen, keksimisen ja ajattelun tapana. Ne tukevat kokemuksellista, tutkivaa ja ilmiölähtöistä oppimista. Opettajille ja oppilaille suunnatun aineiston on laatinut taidekasvattaja Päivi Venäläinen.


Oppimateriaali 2015

IHME-oppimateriaalin keskiössä on Jeremy Dellerin Saa koskea, IHME-teos 2015. Innostava oppimateriaali koostuu teoksen teemoja avaavista teksteistä, tehtävistä sekä osuudesta, jossa tuodaan esiin aineiston yhteydet opetussuunnitelmaan. Tehtävät tukevat IHME-teoksella vierailua, mutta voit tehdä niitä oppilaiden kanssa soveltaen myös sen jälkeen. Aineiston ovat laatineet museopedagogi, taidehistorioitsija Kaija Kaitavuori ja taidekasvattaja Päivi Venäläinen.

 

IHME oppimateriaali 2015 ISSUUKlikkaa esitteen kuvaa ja lue IHME-oppimateriaalia näköisversiona.
Lataa pdf ja tulosta esite A4-sivuina täältä >

Haluatko tilata painetun esitteen? Ota yhteyttä: katja.koskela at ihmefestival.fi. Myös palaute oppimateriaalista on tervetullutta!

 


Opetusmateriaali 2014

 

IHME-opetusohjelma-2014-kansiTutustu Yael Bartanan IHME-teokseen True Finn – Tosi suomalainen ja sen teemoihin museopedagogi Kaija Kaitavuoren laatiman oheisaineiston avulla. Esitteen havainnollistavat esimerkit esittelevät teoksen tulkinnan tueksi erilaisia tapoja, joilla osallistavaa nykytaidetta voidaan lähestyä. Materiaali on tehty ajatellen opettajia ja taidekasvattajia, mutta se sopii kenelle tahansa nykytaiteesta kiinnostuneelle katsojalle ja kokijalle.

Klikkaa kuvaa ja lataa esite PDF-versiona. Haluatko tilata painetun esitteen? Ota yhteyttä osoitteeseen: info at ihmefestival.fi.


Opetusmateriaali 2013

Tueksi ja innoitukseksi nykytaidekasvatukseen taidepedagogi Kaija Kaitavuori on laatinut Miroslaw Balkan IHME-teoksesta Signaalit ja sen teemoista opetus- ja virikemateriaalin. Materiaalia voivat käyttää omissä ryhmissään opettajat ja ohjaajat, mutta se sopii myös jokaisen katsojan ja kokijan oman pohdinnan tueksi. Mukana on ehdotuksia keskustelun aiheiksi.

Tutustu ja lataa materiaali PDF-muotoisena tästä. Alla olevien otsikoiden kautta voit tutustua materiaaliin myös teemoittain.

Keho

Kommunikaatio

Keskustelu taiteena

Taidetta ääritiloista

 


Opetusmateriaali 2012

Vuonna 2012 IHME-teoksen teemoja olivat Christian Boltanskin Sydänarkistoon liittyen keräily, arkistot ja muisti. Aineisto haastaa pohtimaan kysymyksiä näiden aiheiden pohjalta. Nykytaiteeseen erikoistuneen taidehistorioitsija ja museopedagogi Kaija Kaitavuoren laatima materiaali sopii myös omatoimisen pohdinnan lähtökohdaksi. Kukin virikeaineiston osa avaa yhden Boltanskin taiteeseen ja Sydänarkistoon liittyvän teeman. Voit ladata opetusaineiston pdf-muodossa tästä.

 


Opetusmateriaali 2011

Vuoden 2011 IHME-teoksen, Superflexin Eläköön nykyaika, teemoja olivat kaupunki ja aika. Oppimateriaali haastaa pohtimaan kysymyksiä näiden aiheiden pohjalta. Nykytaiteeseen erikoistuneen taidepedagogi Kaija Kaitavuoren laatima aineisto sopii niin oppimateriaaliksi kouluille ja kuvataidepiireille kuin omatoimiseenkin pohdintaan. Lataa opetusaineisto tästä PDF-muodossa.

 


Opetusmateriaali 2010

Vuoden 2010 IHME-teoksen opetusmateriaaleissa on tarkasteltu Susan Philipszin taiteen ulottuvuuksia sekä IHME-teokseen Kun päivä laskee liittyviä piirteitä. Joka aiheesta on esittelyteksti ja sen jälkeen ”mietittävää/tutkittavaa” -osio, joka sisältää ehdotuksia keskustelunaiheiksi sekä viitteitä ja linkkejä joko Philipszin omiin teoksiin tai muiden nykytaiteilijoiden teoksiin, joita voi käyttää vertailukohtina tai keskustelun innoittajana esimerkiksi opetusryhmien kanssa. Aineiston on laatinut Kaija Kaitavuori. Lataa opetusmateriaali pdf-muodossa tästä.

 


Opetusmateriaali 2009

Vuoden 2009 IHME-teoksen, Antony Gormleyn Savi ja kollektiivinen keho opetusmateriaalit koostuvat neljästä aihekokonaisuudesta, joita voi käsitellä haluamassaan järjestyksessä ja valitsemallaan tavalla. Osista voi rakentaa kokonaisen kurssiohjelman tai käyttää vain osan. Jokainen kokonaisuus sisältää johdantotekstin aiheeseen, maininnan muista mahdollisista taiteilijoista, joita voi käyttää vertailukohtana tai lisänä, sekä kysymyksiä pohdittavaksi yhdessä ryhmän kanssa. Joka kohdassa on myös nostettu esiin Gormleyn tuotannosta teoksia, jotka toimivat esimerkkeinä puheena olevasta asiasta. Aineiston on laatinut Kaija Kaitavuori. Voit ladata opetusmateriaalin tästä.